Dobrý den, jsem Nina Ratočka Pevná

a zpracovávám kompletní architektonická řešení. Provedu vás celým procesem od studie domu, návrhu interiéru, zprostředkuji odbornou inženýrskou činnost a realizaci díla, zajistím autorský dozor.

Architekturu beru zodpovědně jako svoji profesi, užívám si ji jako koníček, vyhledávám jako životní styl a cítím jako jednu z priorit kultivované společnosti.

01

Architektonická činnost

Vyslechnu specifika vašeho každodenního života. Společně vydefinujeme zadání projektu a rozsah spolupráce. Obeznámíme se s možnostmi vámi vybrané parcely, stavby nebo prostoru. Během našich konzultačních schůzek projdeme krok po kroku přes hrubý koncept, umístění stavby na pozemku, funkčních dispozičních schémat domu, dispozičních úprav bytu. Závěrečným výstupem bude kompletní architektonická studie sloužící jako podklad pro zpracování dalších stupňů dokumentace. Tuto část projektu považuji za nejdůležitější, pokládáme základy dobře fungující stavby. Jakákoli chyba v této fázi je v budoucnu jen velmi těžce napravitelná a jejím důsledkům budete dennodenně vystaveni.
02

Interiéry

Specifická oblast architektonické činnosti, silně ovlivněná vkusem a preferencemi klienta. Směr interiéru můžeme najít společně na základě mých doporučení a inspiračních obrázků. Zpracuji jak projekt studie interiéru, kde vybereme materiály, jejich barevnosti a vše si ukážeme ve vizualizacích, ale i realizační projekt interiéru, na jehož základu je možné interiér realizovat (připravím výkresy koncových prvků elektro, spárořezy koupelen, rozkresy truhlářských prvků…), vybírat jednotlivé dodavatele a získávat od nich cenové nabídky. Doporučím Vám ověřené dodavatele všech interiérových prvků. Nepracuji na systému provizí od dodavatelů.
03

Inženýrská činnost

Jako každý jiný je i architektura a stavebnictví velmi rychle se vyvíjející obor. Abych vám zaručila to nejlepší a nejefektivnější konstrukční a technické řešení, vždy předávám projekt do dalších stupňů projektové dokumentace ke zpracování stavebním inženýrům. Jen tak vám mohu zajistit ideální řešení vyvažující finanční náročnost a budoucí provozní náklady stavby s dodržením estetické kvality. Odborní specialisté pro vás zpracují další stupně projektové dokumentace nutné k její realizaci (projekt pro stavební povolení, realizační projekt stavby, výkaz výměr,…). Po celou dobu projektování jsem se specialisty v kontaktu a hlídám dodržení všech požadavků jak funkčních, tak designových stanovených ve fázi studie.

04

Výběr dodavatele

Ze zkušenosti vím, že nejdůležitějším faktorem jak celé dílo nakonec v reálu dopadne, je výběr kvalitního zhotovitele. Doporučím vám jak generálního dodavatele na zhotovení celé stavby, tak i dodavatele dílčích částí potřebné obzvláště v případě řešení interiérů (truhláři, zámečníci, dodavatelé podlah, koupelen, světel,…). Vytvoření portfolia spolehlivých dodavatelů je pro každého architekta dlouhodobý proces. Jelikož spolupracuji spíše s menšími firmami, které nejsou pouhými obchodníky, ale hlavně odborníky, nezajišťuji zpracování srovnávacích nabídek. Zpracování cenové nabídky prvků na mírů je časově náročné.

Nepracuji na systému provizí od dodavatelů. Má doporučení jsou motivována pouze kvalitou zpracování. Nejsem generálním dodavatelem, smlouvy tedy uzavíráte přímo s konkrétními dodavateli, kteří ručí za kvalitu díla a dodržení termínů.

05

Autorský dozor

Během fáze projektu „na papíru“ se nikdy nepodaří zachytit všechny detaily, se kterými se v reálu stavba bude potýkat. Konkrétní dodavatel může mít dle svých dispozic trochu jiný způsob řešení dané věci, za který ručí. Je však důležité tyto požadavky vzájemně konzultovat a řešit do detailu tak, aby zůstala zachována původní estetická a funkční kvalita a předešlo se nemilým překvapením. Úkolem autorského dozoru je zprostředkovávat přenos nezobrazitelných a jinak nesdělitelných částí myšlenek projektu až k realizátorům stavby nebo interiéru.

Autorský dozor neplní funkci technického dozoru investora ani stavebního dozoru. Role architekta je na stavbě jednou z mnoha. Za průběh stavby a dodržení termínů ručí dodavatel.

06

Tvorba vizualizací

Specifická činnost, kterou využívají architektonické ateliéry, případně developerské skupiny, kterým mohu nabídnout tvorbu vizualizací pro jejich projekty. Nejsem profesionální grafik. Mé vizualizace jsou specifické jistou náladou. Jako výhodu však považuji svou znalost architektury, sledování trendů interiérů a kreativitu sahající za hranice čistě řemeslné grafické dovednosti.