Kdo pro vás připraví návrh domu nebo bytu?

2014 – nyní:     samostatná architektonická činnost
2010 – 2014:    architektonická kancelář CityWork
2006 – 2009:    architektonická kancelář QARTA architektura
2004 – 2010:    studium na FA ČVUT

Jmenuji se Nina Ratočka Pevná a jsem absolventkou Fakulty architektury ČVUT v Praze. Během studia jsem se zabývala převážně tvorbou organické architektury s využitím parametrického navrhování v ateliéru doc. Ing. arch. Miloše Floriána, Ph.D. Tento směr mě obohatil jak netradičními technickými znalostmi, tak mi i velmi rozšířil obzory mé kreativity. Účastnila jsem se několika výstav (2007 – „Trojské plány“, „Industriální stopy“), soutěží se získáním ocenění (2008 – „Architektu(h)ra“, „O nejlepší urbanistický projekt“), workshopů a přednášek (2009 – přednášející na konferenci Happy materials). Se svojí diplomovou prací jsem vyhrála 1. cenu v XI. ročníku přehlídky diplomových prací.

Během studia jsem pracovala v architektonickém ateliéru Qarta architektura. Po dokončení studia jsem pracovala v architektonickém studiu CityWork, kde jsem spolupracovala např. na řešení interiéru 14-15 Baťova institutu ve Zlíně. Od roku 2014 pracuji samostatně a to převážně na tvorbě rodinných domů a interiérů.

Ing. arch. Nina Ratočka Pevná

Nina Pevná - architekt