Obsah stránek ninapevna.cz je chráněn podle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži.

Kopírování a šíření celých nebo částečných textů, fotografií, vizualizací a dalšího obrazového materiálu nebo zdrojového kódu je v jakékoliv podobě bez písemného souhlasu zakázáno.